УГФ-Український Генеалогічний Форум

Пошук родоводу за прізвищем, за місцем проживання, пошук в архівах, та багато іншого. Приєднуйтесь

ГЕНЕАЛОГІЯ України, Генеалогия, Genealogy

Аватар користувача
 
Повідомлень: 1090
З нами з: 21 лютого 2016, 16:46
Подякував (-ла): 1390 раз.
Подякували: 1049 раз.
Стать: Жінка

Re: ГЕНЕАЛОГІЯ України, Генеалогия, Genealogy

Повідомлення в36 Ольга » 21 листопада 2017, 12:43

Уважаемый Андрей Климов, Вы не поставили четкого вопроса, :D поэтому вам не получится четко ответить. Дело в том, что каждый архив устанавливает свою цену и в разных архивах один и тот же документ будет стоить по-разному. Кроме того, цена зависит и от того, в каком виде Вы желаете получить ответ : ксерокопия обычно дешевле, скан дороже.
Расскажите подробнее, о том, что Вас интересует.

Онлайн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2164
З нами з: 05 червня 2016, 18:36
Звідки: Вінниця
Подякував (-ла): 933 раз.
Подякували: 2626 раз.
Стать: Чоловік

Re: Про генеалогічний пошук

Повідомлення al_mol » 21 листопада 2017, 12:48

андрій клімов написав:вибачте. але не знайшов чіткої відповіді, скільки коштує запит на пошук людини по прізвищу.Андрей, в том то и дело, что не все так просто....
Архивы не производят генеалогические исследования, а могут дать справку о наличии записи о рождении, браке, смерти конкретного человека, в конкретной книге, за конкретный период, то есть если Ваш запрос будет звучать примерно так :" Прошу дать справку о наличии в метрической книге православной церкви за такой-то год с. N записи о рождении Иванова Ивана Ивановича" - ответ Вам дадут, но если Вы хотите дать запрос, а жил ли в селе Иванов - ответа не будет
Мои предки: Молчановские, Вишневские, Пророк, Олейничук, Пеньковские, Дегусары Тимуш, Лабудзинские Шафранские , Юркевич, Зборовский


Дослідження родоводу на замовлення - Podoliya@i.ua

Аватар користувача
 
Повідомлень: 6305
З нами з: 15 лютого 2016, 15:51
Подякував (-ла): 3029 раз.
Подякували: 1529 раз.
Стать: Жінка

Re: ГЕНЕАЛОГІЯ України, Генеалогия, Genealogy

Повідомлення АннА » 16 липня 2018, 20:53

ПРОСОПОГРАФІЯ (від грец. πρóσωπων– обличчя, особа та γράφω – пишу) – спец. істор. дисципліна, що вивчає весь комплекс джерел біографічного та ін. особистісного характеру, а саме: зовнішність, індивідуальні риси та якості, соціальне й етнічне походження, родинні зв'язки, кар'єру, різноманітні життєві обставини тощо з метою створення портретів окремих осіб чи груп, об'єднаних за певними спільними критеріями, для реконструкції минулого як історії людей. Джерельна база П. надзвичайно різноманітна. Це – практично всі джерела, що стосуються людської діяльності. Цим пояснюється й обширність методик П., застосування яких підпорядковане завданням евристики – знаходженню та атрибуції відомостей. Під час просопографічного дослідження відповідно до виду джерел залучаються методики та підходи ін. спец. істор. дисциплін і галузей науки – генеалогії, соціології, біографістики, демографії, статистики тощо.

Витоки П. сягають 16 ст. і пов'язані з проблемою студіювання історії різних соціальних груп та біографій окремих їх представників. Але розквіт дисципліни припав на кінець 19 ст., коли вона широко використовувалася для відтворення історії стародавніх сусп-в – Стародавньої Греції, Риму Стародавнього, Стародавнього Єгипту, Візант. імперії (див. Візантія). Значний внесок в її становлення як наук. дисципліни зробили такі європейські науковці, як Е.Ріттерлінг, Т.Франке, Г.Альфреді, Д.Форні, Ж.Лоран та ін. Завдяки методам П. вчені створювали соціальний портрет або колективну біографію різних прошарків сусп-ва чи професійних угруповань.

Теорет. підвалини дисципліни було закладено відомим франц. ученим, одним із засновників школи "Анналів" (див. Анналів школа) Л.Февром, який вважав осн. завданням історика відтворення "живої історії", а її центр. персонажем – людину минулого зі всіма притаманними їй особливостями. Саме школою "Анналів" був започаткований новий напрям досліджень – "нова сімейна історія", покликаний розглядати історію кожної особистості в контексті сучасного їй сусп-ва, її соціального та родинного походження.

Розвиток і поширення інформаційних технологій, які дають можливість робити заг. сусп. зріз різних істор. епох, сприяли подальшому розвитку П. У 1950-ті рр. франц. учений Л.Анрі запропонував метод, що отримав назву "відновлення історії родини", та використовував машинні способи обробки істор. інформації. Таким чином, відбувалася реконструкція історії не просто родини чи роду, а певних кланів. Цей напрям розвинув ін. франц. дослідник – М.Перонне.

За створення "колективних біографій" різних людських груп ратує у своїх працях нім. науковець Т.Маурер, оскільки особа у таких розвідках розкривається в індивідуальному і суспільному вимірах.

Сьогодні в західноєвроп. науці просопографічні дослідження активно використовуються з метою висвітлення соціальної історії різних істор. періодів, зокрема середньовіччя. Ґрунтовні праці присвячені студіюванню держ. бюрократії Франції, персонального складу італ. судів, нім. ченців тощо.

Таким чином, сформувалися два осн. напрями розвитку П.: перший – дослідження соціальних, професійних, етнонаціональних груп (Life History), другий – родинна історія (Family History).

Обидва напрями набули значного розвитку в рос. історіографії 2-ї пол. 19 – поч. 20 ст. Ці студії, репрезентовані працями О.Васильчикова, М.Чулкова, М.Лихачова, М.Мятлева та ін., були присвячені висвітленню як окремих родинних кланів, так і соціальних груп – дяків, купецтва, дворянства, боярської аристократії, і тісно пов'язані з генеалогією та біографістикою.

Просопографічні дослідження тривали і за рад. часів, але стосувалися переважно соціальної історії періоду середньовіччя. Плідно в цьому напрямі працювали: М.Бичкова, С.Веселовський, В.Кобрін, В.Янін, О.Зимін та ін. Значний внесок у висвітлення процесу формування рос. купецтва зробив А.Аксьонов. Сучасна рос. П. переживає піднесення, закладаються її теор. підвалини, розширюється область її застосування – від античності до сьогодення (О.Колобов, М.Петрова, М.Нечаєва, Ю.Юмашева та ін.).

Значний доробок у цій галузі належить укр. науковцям. Праці М.Максимовича, В.Антоновича, О.Лазаревського, В.Модзалевського, М.Грушевського заклали основу для подальших досліджень. У галузі П. активно працювали Я.Дашкевич, В.Чишко та працюють Н.Яковенко, І.Старовойтенко, Н.Миронець, Н.Барабаш, В.Томазов, В.Кривошея, В.Панашенко, В.Щербак, В.Горобець, Г.Голубчик та ін.
Томазов В.В.
Ази генеалогії ПОЧАТОК. Із повагою, Ганна

Аватар користувача
 
Повідомлень: 8003
З нами з: 01 березня 2016, 10:52
Звідки: Київ
Подякував (-ла): 5812 раз.
Подякували: 3082 раз.
Стать: Жінка

Re: ГЕНЕАЛОГІЯ України, Генеалогия, Genealogy

Повідомлення D_i_V_a » 02 вересня 2020, 16:24

Генеалогія. Збірка наукових праць. Випуск І, Київ Видавчий дім "Простір" 2013
Національна академія наук України
Інститут історії України
Інститут спеціальних історичних дисциплин музею Шереметьєвих

Анотація:
Збірка наукових праць вміщує матеріали Перших генеалогічних читань, що відбулися у Києві 27–29 травня 2011 р. Видання розраховане на фахівців у галузі генеалогії та суміжних спеціальних історичних дисциплін, архівних, бібліотечних, музейних працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного профілю

Зміст:
Від редколегії ...3

ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА І ПРАКТИКА ГЕНЕАЛОГІЇ
Лилия Белоусова. Генеалогические исследования в Государственном архиве Одесской области: опыт и перспективы ...7
Александр Богинский. Фонды ведомственных и некоторых государственных военных архивов России как источник для историко-биографических и генеалогических исследований ...27
Андрій Гречило. Періодичні видання Українського геральдичного товариства «Генеалогічні записки» та «Реєстр особових гербів» ...35
Александр Груша. Устные источники генеалогической информации в Великом княжестве Литовском в конце XV – первой трети XVI вв. ...41
Алла Краско. Насущные задачи генеалогического просвещения: из опыта работы петербургских генеалогов ...49
Юрій Легун. Генеалогічні матеріали у фондах Державного архіву Вінницької області та форми роботи з ними ...55
Олександр Целуйко. Генеалогія у навчальному процесі студентів-істориків ...61

ГЕНЕАЛОГІЯ ОКРЕМИХ РОДІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП
Наталія Білоус. «Багатоликі» Ходики: до генеалогії київського роду XVI – першої половини XVII ст. ...71
Олексій Вінниченко. Звідки взялися князі Химські (Причинок до генеалогії брацлавської шляхти XV–XVII ст.) ...81
Ірина Ворончук. Актові книги ґродських і земських судів як джерело генеалогічних досліджень: складнощі та пастки практичних процедур ...105
Віталь Галубовіч. Проблемы генеалогії шляхты Полацкага ваяводства XVI-XVII стагоддзяў ...115
Sławomir Górzyński. О pożytkach płynących z czytania inskrypcji nagrobnych ...125
Iwona Dacka-Górzyńska. O nieznanych dzieciach magnaterii polskiej w świetle parafialnych metryk zmarłych kościoła iw. Krzyża w Warszawie z lat 1670–1801. Wybrane przykłady …135
Дмитро Кобринський. Історія роду Кобринських з Черкащини: стратегія дослідження …151
Петро Кулаковський. Родина Єльців на Київщині у другій половині XV–XVI ст. ...157
Микола Михайліченко. Дворянська родовідна книга Харківського намісництва як джерело з історії козацько-старшинських родів Слобожанщини ...175
Світлана Потапенко. Списки та відомості 1757–1767 років як джерело до генеалогії козацької старшини Слобідських полків ...181
Сяргей Рибчонак. Да радавода Адама Міцкевіча, ці яшчэ раз аб фальсіфікацыі доказаў на шляхецтва ў заходніх губернях Расійскай імперыі ў першай палове XIX ст. …195
Вадим Рыхляков. Фенины – дворяне Слободско-Украинской, Харьковской и Екатеринославской губерний …211
Игорь Сахаров. Полтавские ирландцы графы О'Рурки: к вопросу об этническом составе дворянства Украины …217
Анастасия Скепьян. Родовая и историческая память в роду князей Олельковичей-Слуцких …239
Ігор Смуток. Формування родів руської шляхти Перемишльської землі (XV–XVIII ст.) …255
Jerzy Sperka. Stan badań nad rodami rycerskimi w średniowiecznej Małopolsce …271
Валерій Томазов. Соціальний статус купців-хіосців Маврогордато в Російській імперії: пошуки дворянства …287
Василь Ульяновський. Генеалогія княжого роду Острозьких: проблеми конструювання та реконструкцій …303
Bożena Czwojdrak. Stan badań nad średniowieczną genealogią dynastyczną w Polsce w początkach XXI wieku …337
Євген Чернецький. Караффа-Корбути герба Корчак на Київському Поліссі та Пороссі у XVІII–XIX ст. ...345
Андрэй Янушкевіч. Уплыў сваяцкіх сувязяў на фарміраванне складу ротмістраў найманага войска ВКЛу 1558–1579 гг. ...373
ГЕНЕАЛОГІЯ ТА РОДОВА ГЕРАЛЬДИКА: ДО ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ
Олександр Алфьоров. Хрестильні імена Іяславичів у світлі нових сфрагістичних пам'яток (за матеріалами колекції О. Шереметьева) ...385
Олег Однороженко. Руські родові герби XIV–XVI ст. як генеалогічне джерело ...395
Аляксей Шаланда. Лёс клейнавых гербаў шляхты ВКЛ і яе гербавы «сепаратызм» у XVII–XVІІI ст. ...427
Відомості про авторів ...435
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
Дідкі(о)вський, Тишкевич, Садовський, Лукашевич, Домарацький, Денбицький, Білінський, Стефанський, Дименський, Бе(а)рлинський,
Пустовіт, Павленко, Бургала, Борсук, Слабошевський
Онацький
г. Муром - Гостев, Зворыкин, Шелудяков, Пешков?

Аватар користувача
 
Повідомлень: 8003
З нами з: 01 березня 2016, 10:52
Звідки: Київ
Подякував (-ла): 5812 раз.
Подякували: 3082 раз.
Стать: Жінка

Re: ГЕНЕАЛОГІЯ України, Генеалогия, Genealogy

Повідомлення D_i_V_a » 02 вересня 2020, 16:38

Генеалогія. Збірка наукових праць. Випуск ІІ, Генеалогія соціальних, локальних та етнічних груп України: джерела, методи дослідження, звʼязок із соціальною історією
Київ Видавчий дім "Антиквар" 2016
Національна академія наук України
Інститут історії України
Інститут спеціальних історичних дисциплин музею Шереметьєвих

Анотація:
Збірка наукових праць вміщує матеріали Других Українських генеалогічних читань, що відбулися в Києві 24‒26 травня 2013 р. Видання розраховане на фахівців у галузі генеалогії та суміжних спеціальних історичних дисциплін, архівних, бібліотечних, музейних працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного профілю.

Зміст:
Від редколегії …3

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА МЕТОДОЛОГІЯ
ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Леонтій Войтович. Невикористані інформаційні можливості джерел для дослідження генеалогії Рюриковичів на прикладі біографії князя Лева Даниловича …7
Ірина Ворончук. Актова документація судово-адміністративних установ XV‒XVII cт. як джерело генеалогічних досліджень (на матеріалах ранньомодерної Волині) …19
Андрій Гречило. Облікові картки військовиків Австро-Угорської армії як генеалогічне джерело (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України у Львові) …35
Михаил Катин-Ярцев. Документы офицерского лагеря в Гельмштедте (Германия) как источник для реконструкции биографий жителей Украины …39
Сяргей Рыбчонак. Да проблемы класіфікацыі крыніц па генеалогії шляхты ВКЛ і Рэчы Паспалітай …57
Аляксей Шаланда . Складаныя гербы шляхты ВКЛ у другой палове XVI‒XVII cт. як крыніцы па генеалогії …69


ГЕНЕАЛОГІЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ ГРУП
Герман Брэгер . Невядомы документ пра паэта першай паловы XVII ст. Самуеля Доўгірда з Пагоўя і яго радавод …85
Олексій Вінниченко . Доведення шляхетства на сеймиках Руського воєводства в XVII ‒ першій половині XVIII ст.: генеалогічні аспекти …103
Ярослав Лисейко . Рід Семушовських герба Старий кінь у Сяноцькій землі в XV‒XVI cт. …131
Михаил Петриченко . Практические рекомендации по составлению крестьянских родословных на примере рода Петриченко …141
Ігор Смуток . Походження та родинне коло перемишльського владики Михайла й архімандрита Києво-Печерської лаври Захарії Копистинських …147
Олександр Целуйко . Денис Зубрицький та становлення української генеалогії в Галичині …157
Євген Чернецький . Рід Тараса Шевченка на тлі громади села Кирилівка за джерелами 1767‒1816 рр. …177


ГЕНЕАЛОГІЯ ЕТНІЧНИХ ГРУП
Віталь Галубовіч. Палякі Бажымоўскія у Вялікім Княстве Літоўскім у XVII‒XVIII cт. …209
Анатолий Дзагалов . Адыги в Киеве в начале XX в. и родственные связи Эльбаздуко Канаметовича Кудашева …221
Ірина Кузьміна . Барони Штейнгелі: доля німецької родини на українських теренах …235
Игорь Сахаров . Потомки выходца из Фландрии в составе украинского дворянства: Гейсманы (Гейсмансы, Гюисмансы = Huysmans) ‒ дворяне Подольской губернии …249
Игорь Сахаров, Ольга Кулаковская . Выходцы из Франции и их потомки в Украине: Белены де Баллю ‒ поколенная роспись …267
Валерій Томазов . Грецькі купці Севастопуло в Російській імперії …317
Дмитрий Шпиленко . Брачные связи украинской казацкой старшины и смоленской шляхты …335
Lucian-Valeriu Lefter, Tudor-Radu Tiron . Eastern Souvenirs of the Moldavian Aurochs. Genealogiс and Heraldic Notes on the Families that Accompanied the Prince Demetrius Cantemir in his Exile of Kharkiv …343
Jerzy Sperka. Rycerstwo Śląskie na Rusi Czerwonej w końcu XIV і pierwszej połowie XV w. (osadnictwo, genealogia, kariery) …363

Відомості про авторів …387
Зміст …389
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
Дідкі(о)вський, Тишкевич, Садовський, Лукашевич, Домарацький, Денбицький, Білінський, Стефанський, Дименський, Бе(а)рлинський,
Пустовіт, Павленко, Бургала, Борсук, Слабошевський
Онацький
г. Муром - Гостев, Зворыкин, Шелудяков, Пешков?

Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 31 січня 2018, 13:44
Звідки: La Rochelle, France
Подякував (-ла): 66 раз.
Подякували: 101 раз.
Стать: Чоловік

Re: ГЕНЕАЛОГІЯ України, Генеалогия, Genealogy

Повідомлення Barcha » 05 вересня 2020, 09:10

Thanks Diva,
For those who read with google translate, the "read more" buttons are not active if the page is translated.
You must display the rest when it is in Ukrainian.
Із повагою, Barcha

France, Spain, Italy, Canada, United States, Poland, Ukraine and maybe more...
Франція, Іспанія, Італія, Канада, Сполучені Штати, Польща, Україна і можливо більше

Аватар користувача
 
Повідомлень: 8003
З нами з: 01 березня 2016, 10:52
Звідки: Київ
Подякував (-ла): 5812 раз.
Подякували: 3082 раз.
Стать: Жінка

Re: ГЕНЕАЛОГІЯ України, Генеалогия, Genealogy

Повідомлення D_i_V_a » 05 вересня 2020, 10:33

Barcha написав:Thanks Diva,
For those who read with google translate, the "read more" buttons are not active if the page is translated.
You must display the rest when it is in Ukrainian.
I tried to switch to English but it still shows me Ukrainian.
You mean "Детальніше"="read more"
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
Дідкі(о)вський, Тишкевич, Садовський, Лукашевич, Домарацький, Денбицький, Білінський, Стефанський, Дименський, Бе(а)рлинський,
Пустовіт, Павленко, Бургала, Борсук, Слабошевський
Онацький
г. Муром - Гостев, Зворыкин, Шелудяков, Пешков?

Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 31 січня 2018, 13:44
Звідки: La Rochelle, France
Подякував (-ла): 66 раз.
Подякували: 101 раз.
Стать: Чоловік

Re: ГЕНЕАЛОГІЯ України, Генеалогия, Genealogy

Повідомлення Barcha » 05 вересня 2020, 10:41

D_i_V_a написав:I tried to switch to English but it still shows me Ukrainian.
You mean "Детальніше"="read more"It works with google translate: right click on the page + translate to ...
This function is available under google chrome only.
Із повагою, Barcha

France, Spain, Italy, Canada, United States, Poland, Ukraine and maybe more...
Франція, Іспанія, Італія, Канада, Сполучені Штати, Польща, Україна і можливо більше

Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 07 січня 2019, 21:58
Подякував (-ла): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Стать: Жінка

Re: ГЕНЕАЛОГІЯ України, Генеалогия, Genealogy

Повідомлення СТАСЯ » 23 січня 2021, 19:51

Дякую

Поперед.

Повернутись до "Г-Ґ" з абетки

Хто зараз онлайн

Зареєстровані учасники: al_mol, alex1952, Bing [Bot], drapieznik, Google [Bot], Google Adsense [Bot], kovalyov.a.m, Samot, Stellarhivist, Вернер, Тамара Сопілка