УГФ-Український Генеалогічний Форум

Пошук родоводу за прізвищем, за місцем проживання, пошук в архівах, та багато іншого. Приєднуйтесь

Цікаве з архівного життя

Аватар користувача
 
Повідомлень: 1735
З нами з: 22 квітня 2016, 11:19
Подякував (-ла): 87 раз.
Подякували: 335 раз.
Стать: Чоловік

Цікаве з архівного життя

Повідомлення Вернер » 23 червня 2017, 12:56

Тема створена для обговорення загальної інформації по архівам та по використанню архівної інформації
Час плине

Аватар користувача
 
Повідомлень: 6444
З нами з: 15 лютого 2016, 15:51
Подякував (-ла): 3051 раз.
Подякували: 1604 раз.
Стать: Жінка

Re: Цікаве з архівного життя

Повідомлення АннА » 13 липня 2018, 09:30

ПРАВИЛА ПУБЛІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ, археографічні правила – унормований звід науково обґрунтованих вимог щодо передачі тексту і змісту архів. документів, їх датування та коментування, а також видавничого оформлення. Вони містять класифікацію видів і типів археогр. видань (наук., популярні, корпусні, серійні, моновидання, повнотекстові або регестні), нормативні вимоги до адекватного відтворення тексту документа, його змісту, особливостей створення, датування, коментування, складання заголовка, довідкового апарату, археогр. легенд; окреслюють специфіку публікації різних видів документів тощо. Сучасні норми публікації є результатом тривалої співпраці архівістів, істориків, археографів та видавців, вони почали формулюватися ще в 15–16 ст. із поширенням книгодрукування. Започаткували систематичне збирання, перевірку й видання писемних джерел історичних західноєвроп. гуманісти. Першими осн. принципи датування і критичного аналізу істор. рукописів сформулювали в 17 ст. у Франції ченці-мавристи (члени вченої конгрегації св. Марка), які приділяли осн. увагу мовознавчому та палеографічному дослідженню пам'яток патристики, критичному звірянню різних текстів і редакцій у хронологічній послідовності, створенню системи довідково-пошукового апарату та коментарів. Питання унормування публікації архів. документів у збірниках постало наприкінці 18 – у 19 ст., коли друком виходили великі колекції пам'яток: 28-томна публікація документів середньовічної італ. історії "Rerum Italicarum scriptores", 120-томна публікація "Моnumеntа Gегmanіе Hіstогіса", 251-томний збірник "Rerum Вгіttanicarum mediaevi sсгірtогеs" та ін.

В Україні нормування передачі тексту істор. пам'яток, у першу чергу документів судово-адм. установ України 16–18 ст., перебувало в центрі уваги Тимчасової комісії для розбору давніх актів при київ., подільському і волин. генерал-губернаторові (Київської археографічної комісії), створеної 1843. За методикою, опрацьованою її членами В.Антоновичем, М.Владимирським-Будановим, М.Іванишевим, І.Каманіним, О.Левицьким, були підготовлені "Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов" у 4-х томах (1845–59) та "Архив Юго-Западной России" (35 томів, 1859–1914). За археогр. нормами, які не завжди збігалися з настановами Київ. археогр. комісії, Археогр. комісія НТШ у Львові, створена 1896 М.Грушевським, видала 11 томів "Жерел до історії України-Руси" і 8 томів "Пам'яток українсько-руської мови та літератури". Історія підготовки до друку архів. документів засвідчила змагання діаметрально протилежних тенденцій: з одного боку, намагання сформулювати засади відбору й підготовки документів до друку, передача сучасними поліграфічними засобами; з другого – практика довела, що нікому не вдалося розробити норми та засади, які давали б вичерпні рекомендації щодо здійснення відбору й відтворення друком істор. джерел усіх типів.

20 ст. поставило на порядок денний питання нормування використання архів. документів у публікаціях. З'явилися рос. "Правила издания документов" В.Дружиніна, С.Платонова, О.Шахматова (1919), "Правила публикации “Грамот Коллегии экономии”" О.Лаппо-Данилевського (підготовлені 1901; оприлюднені 1922); методичні принципи передачі тексту друком для пам'яток 16–18 ст., сформульовані Археогр. комісією ВУАН 1926 у передмові до "Сказанія о войне козацкой з поляками"; "Основні настанови до методології і практики наукової публікації документів для потреб науково-історичного дослідження" (1931, Археографічна комісія Центрального архівного управління УСРР); "Правила издания документов ХVI–ХVIII вв." (1936, Історико-архів. ін-т АН СРСР); загальносоюзні "Основные правила публикации документов" (1945), "Правила издания исторических документов" (1955–56), "Правила издания документов советского периода" (1960), "Правила издания исторических документов в СССР" (редакції 1969, 1989, 1990), підготовлені Головархівом СРСР, Всерос. НДІ документознавства та архів. справи, Ін-том історії АН СРСР, Археогр. комісією АН СРСР, Моск. держ. історико-архів. ін-том, Ін-том марксизму-ленінізму при ЦК КПРС та Держкомдруком СРСР. Поруч з урегулюванням значного кола практичних питань підготовки до друку та видання архів. документів ці правила закріпили практику публікації документів 19–20 ст. виключно науково-популярним способом, із великою долею редакторських втручань; не регламентували питання передачі текстів іншомовних документів.

Засади публікації пам'яток, писаних укр. мовою, відобразилися у "Правилах видання пам'яток української мови ХVI–ХVIII ст." (1961, Ін-т мовознавства ім. О.Потебні АН УРСР), що використовувалися під час підготовки до друку "Пам'яток української мови"; рекомендаціях У.Єдлинської та В.Страшка з передачі текстів документів 16–18 ст., писаних українською та ін. мовами; проекті чл.-кор. НАН України В.Німчука "Правила видання пам'яток, писаних українською мовою та церковнослов'янською української редакції" (1995). Існують спец. "Міжнародні правила видання середньовічних латинських документів", затверджені Міжнар. комісією з дипломатики. Наявні сучасні методичні розробки щодо публікації окремих видів істор. документів (фотодокументів, епістолярію).

Сучасна археогр. практика в Україні використовує рад. правила видання 1990, вітчизн. методичні розробки, але переважно є еклектичною, відображає власні погляди і вподобання видавців. Тому існує нагальна необхідність у розробці і затвердженні сучасних укр. правил використання історичних джерел у публікаціях.
Папакін Г.В.
Ази генеалогії ПОЧАТОК. Із повагою, Ганна

Аватар користувача
 
Повідомлень: 1735
З нами з: 22 квітня 2016, 11:19
Подякував (-ла): 87 раз.
Подякували: 335 раз.
Стать: Чоловік

Re: Цікаве з архівного життя

Повідомлення Вернер » 13 липня 2018, 09:31

Що засекречував СРСР про Другу світову — опублікували документ із Архіву СБУ
22.06.2017
У мережі оприлюднили витяг з переліку відомостей, які забороняли розповсюджувати у СРСР про воєнний та поствоєнний періоди часів Другої світової війни на території Радянського Союзу.
До засекреченої інформації потрапили дані про мобілізацію до Червоної Армії, людські й матеріальні втрати, допомога союзників, відомості про вплив війни на населення тощо.
Центр досліджень визвольного руху опублікував на своїй сторінці у Facebook електронні копії документу "Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати и по радио".
Перелік датується січнем 1949 року. Розсекречений документ зберігається в Галузевому державному архіві Служби безпеки України.
Серед відомостей, які не можна було друкувати в газетах чи розповідати по радіо були, зокрема, такі:
дані про мобілізацію жінок та їх кількість на війні (як в цифрах, так і у відсотках);
узагальнені дані про вплив війни на здоров’я населення (стан харчування, рівень народжуваності тощо);
цифрові дані про людські втрати на війні;
дані про кількість інвалідів;
загальні дані про втрати союзників та противників.
Окрім цього забороняли публікувати та озвучувати по радіо будь-яку інформацію про ввіз та використання на території СРСР захоплених "на території противника": промислових та сільськогосподарських обладнань, транспорту, витвори мистецтва, продовольство, тварин, відомості про кораблі, отримані за ленд-лізом.
Також не можна було розповідати у ЗМІ відомості про випадки, коли медики використовували зброю (окрім випадків самозахисту та захисту хворих та поранених).
Не можна було поширювати дані про кількість мобілізованого механічного та живого транспорту, а також втрати по них, інформацію про захворювання тварин чумою.
Секретною були відомості про кількість військової техніки, яка надійшла від союзників та досвід її використання, інформація про іноземні армії, вичитана у закордонній пресі. До публікації не допускались фото з об’єктами оборонного значення.
Не підлягали оприлюдненню загальні дані про стан злочинності, інформація про закриті судові процеси, адміністративні виселення "соціально-небезпечних елементів", відомості про дислокацію таборів, колоній, місць спецпоселень, про мобілізацію населення для виконання важких робіт по СРСР в цілому, республікам, краям, областям та міністерствам.
Під гриф "секретно" потрапила також інформація про екологічний стан: про масштабні аварії та катастрофи, про стихійні біди, про кількість отруйних та вибухових речовин, які використовуються у радянській промисловості.
"Пропагандистський міф про "Велику Вітчизняну" виник завдяки тому, що справжня інформація цензурувалася і засекречувалася. У час, коли російська пропаганда продовжує використовувати ці міфи, архіви особливо мають працювати над тим, щоб показувати та відкривати таємниці комуністичної цензури", — говорить Андрій Когут, директор ГДА СБУ.
Документ, про інформацію, яка має бути цензурована, завершується цілком логічно — забороною друкувати у ЗМІ та оприлюднювати по радіо відомості про радянську цензуру та дані, які розкривають організацію та методи її роботи.
http://www.istpravda.com.ua/short/2017/06/22/149973/
Час плине

Онлайн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3610
З нами з: 14 січня 2021, 15:44
Звідки: Дніпро
Подякував (-ла): 2666 раз.
Подякували: 511 раз.
Стать: Жінка

Re: Цікаве з архівного життя

Повідомлення kbg_dnepr » 03 серпня 2021, 20:51

Новини оцифрування документів державними архівами: дайджест за липень 2021 року.

З метою надання віддаленого доступу до інформації архівних документів:

На вебсайті Центральний державний науково-технічний архів України оприлюднено 784 документи "Дубосарська ГЕС на р. Дністер, Молдовська РСР (нині Молдова)" https://elfa.archives.gov.ua ;

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного оприлюднив 38 документів (7 фотодокументів для добірки «Місто зустріло війну» до 80-ї річниці з дня початку битви за Київ, 16 фотодокументів для добірки до 31-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України, 11 фотодокументів та 2 фонодокумента для добірки до 90-річчя від дня народження І. М. Дзюби, 1 кінодокумент до 90-річчя від дня народження Ф. М. Соболєва, 1 кінодокумент до Дня Хрещення Київської Русі-України) https://tsdkffa.archives.gov.ua

Central State Electronic Archives of Ukraine опублікував опис № 6 документів в електронній формі, що підлягають постійному зберіганню, фонду № 36 «Колекція документів в електронній формі з історії українського футболу» https://tsdea.archives.gov.ua/ua/funds/

На E-resource вебсайту Центральний державний архів громадських об'єднань України оприлюднено:
- 42 справи ф. 263 «Колекція позасудових справ реабілітованих» http://cdago.gov.ua/index.php?option=com_content... ;
- 24 документи в online-проєкті «30 днів до проголошення Незалежності України. Історичний репортаж» http://cdago.gov.ua/index.php?option=com_content...;

Центральний державний історичний архів України, м. Львів оприлюднив:
20 справ ф. 618, оп. 2 - документи митрополичої римо-католицької консисторії, м.Львів; https://tsdial.archives.gov.ua/index14.html;
10 описів (ф. 258 «Товариство з обмеженою відповідальністю «Société Française des pétroles de Potok», м. Львів», ф. 260 «Нафтове товариство з обмеженою відповідальністю «Triumph», с. Тустановичі», ф. 262 «Нафтопромислове товариство з обмеженою відповідальністю “Verdatok”, м. Львів», ф. 263 «Галицьке нафтове товариство з обмеженою відповідальністю «Fernand Geoffroy», м. Дрогобич», ф. 264 «Східницьке нафтове товариство з обмеженою відповідальністю «Maurice Guenot», м.Дрогобич», ф. 265 «Нафтове товариство з обмеженою відповідальністю «Alliance», с. Тустановичі», ф. 266 «Нафтове товариство з обмеженою відповідальністю «Jean Cavrois», м. Дрогобич», ф. 269 «Нафтове товариство з обмеженою відповідальністю «Wańkowa», м. Дрогобич», ф.272 «Товариство збуту трубопроводів «Lewakowski i spółka», с. Тустановичі», ф. 273 «Галицьке нафтопромислове товариство з обмеженою відповідальністю, с. Тустановичі») https://tsdial.archives.gov.ua/index5.html ;

На вебпорталі Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. оприлюднено:
- 20 цифрових копій документів українського письменника Володимира Савича Кузьмича (1904-1943) (ф. 819) https://cutt.ly/1QkFkoz ;
- 4 цифрові копії документів українського архітектора Володимира Гнатовича Заболотного (1898-1962) (ф. 47) https://cutt.ly/MQkFTyB ;
- 20 цифрових копій документів українського письменника, літературознавця і кіносценариста Давида Демидовича Копиці (1906-1965) (ф. 379, 590) https://cutt.ly/WQkF1Af ;
- 8 цифрових копій документів українського письменника, журналіста і публіциста Петра Андрійовича Свашенка (1891-1937) (ф. 269) https://cutt.ly/hQkGxJp ;

Державний архів Вінницької області оприлюднив:
- 47 описів радянського періоду;
- 19 справ (ф.603) вінницької повітової ревізької комісії, 1811 – 1858 рр;
- 97 описів (4605 фото);
- 42 справи: (ф.725) Гайсинська повітова ревізька комісія, 1858–1863рр., (ф.726) Ямпільська повітова ревізька комісія, 1858р.,
(ф.731) Брацлавська повітова ревізька комісія, 1832 – 1887 рр.,
(ф.885) Ольгопільська повітова ревізька комісія, 1816 р.;
https://davio.gov.ua/page/elektronniy_arhiv;

Державний архів Дніпропетровської області опублікував на офіційному веб-сайті 4 метричні книги про шлюб (синагога, м. Катеринослав) 1900-1902, 1904-1909, 1911 рр. (ф. 193), оп. 3, спр. 622, 622а, 623, 624 https://bit.ly/3fksfb3;
22 описи архівних фондів радянського періоду ф.1251 – ф.1388 https://bit.ly/3vH2eb2;

Державний архів Житомирської області оприлюднив 14 справ (ф. 1 оп. 77) "Волинська духовна консисторія" метричні книги по повітам Волинської губернії 1741-1921 роки https://cutt.ly/tQkXDff ;

Державний архів Запорізької області опублікував 68 описів справ періоду після 1917 р. https://cutt.ly/IQkBWid ;

Державний архів Київської області опублікував цифрові копії 51 опису справ 48 фондів періоду після 1917 року https://cutt.ly/1QkVgkY;
цифрові копії 238 архівних справ опису № 12 (ф.384) «Київська губернська комісія першого загального перепису населення 1897 р., м. Київ» https://cutt.ly/nQkVD7d;
а також оприлюднив 134 цифрові копії архівних документів справ опису № 1 (ф.5634) «Відділ державної реєстрації актів цивільного стану обласного управління юстиції у Київській області» https://cutt.ly/SQkV9vh ;

Державним архівом Кіровоградської області оцифровано 62 документи -метричні книги православних церков, 385 фільтраційних справ та 1092 описів органів КПРС та ВЛКСМ(ЛКСМУ) http://dakiro.kr-admin.gov.ua/e-arhiv.php
Державний архів Луганської області оприлюднив 25 цифрових копій управлінської документації https://cutt.ly/ZQkN59p ;

Державний архів Львівської Області оприлюднив 246 описів фондів колишнього Партійного архіву : П-5001, П-5002, П-5005, П-5015, П-5163 https://bit.ly/376tqp0;

Державний архів м. Києва опублікував 3638 скан-копій 10 фондів https://archive.kyivcity.gov.ua/.../dov ... rat/opysy;

Державний архів Полтавської області опубліковано 138 описів фондів радянського періоду https://cutt.ly/vQk1Rg7 ;

Державним архівом Рівненської області опубліковано 100 документів - метричні книги ф.740 «Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області» за описом № 4 https://rv.archives.gov.ua/ocifrovani-s ... notation=6

Державний архів Сумської області оприлюднив на своєму офіційному вебсайті 1821 оцифрованих листів громадян, примусово вивезених на роботу до Німеччини у 1941-1943 роках (ф.7615) – прізвища з літери А по літеру К (9704 копій) , https://daso.archives.gov.ua/wp-content ... /pisma.php,
30 метричних книг та 15 книг реєстрації актів громадянського стану https://daso.archives.gov.ua/wp.../earc ... trika1.php ;

Державний архів Харківської області опублікував 4 справи постійного зберігання (з них 1 метрична книга та 3 кримінальні справи) та 30 описів справ постійного зберігання:
- метричні книги Харківської духовної консисторії http://archives.kh.gov.ua/?page_id=19401,
- кримінальні справи на репресованих громадян м. Харкова та Харківської області http://archives.kh.gov.ua/?page_id=18479;
- описи справ: http://archives.kh.gov.ua/?page_id=16179;

Державний архів Херсонської області оприлюднив 97 документів фондів № 14 Херсонська губернська креслярня, Р-4033 (архівно-слідчі справи репресованих осіб) та метричні книги (ф. 169 Успенський собор м. Херсон, ф. 259 Церкви Дніпровського повіту, ф. 328 Церкви м. Херсон та його передмість,ф. 330 Церква Успіння Пресвятої Богородиці м. Генічеськ) https://kherson.archives.gov.ua/.../ocz ... dokumenty/

Державний архів Черкаської області опублікував 12 описів 12 фондів періоду після 1917 року https://www.ck.archives.gov.ua/?type=dy ... =fondy...;

Державний архів Чернівецької області оприлюднив 23 світлини радянського періоду про вступ частин Червоної Армії в м. Чернівці в 1940 р., а також про повінь 1991-го року в м. Кіцмань https://cv.archives.gov.ua/rad_foto.html ;
6 описів ф. 15, оп.1 (т.4-9) по префектурі Чернівецького повіту;
32 документи примарії Мигучани, що включають в себе відомості, журнали, циркуляри, інструкції, звіти, заяви, списки та справи жителів комуни. https://cv.archives.gov.ua/primarii_miguceni.html;

Державний архів Чернігівської області опублікував 30 справ та 120 описів дорадянського, радянського періодів http://cn-cloud-online.pp.ua/.

https://www.facebook.com/archives.ua/photos/a.414617238896348/1500360533655341/
Катерина
Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко mt H5a (Могилевськ.)
Оглотков I2a2b (Горбат. п. НГГ) Алькін Душин Жарков Кульдішов mt U5a1 Баландін (Симб. губ.)
Клишкін R1a1a Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний mt T2a1 (Новомоск. Дніпроп.)
#генеалогия #генеалогія #пошукпредків #поискпредков #ahnenforschung #ukrainianancestry #родовід #родословная


Повернутись до Питання та поради стосовно теми "АРХІВИ"

Хто зараз онлайн

Зареєстровані учасники: alex1952, Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], kbg_dnepr, orsa