УГФ-Український Генеалогічний Форум

Пошук родоводу за прізвищем, за місцем проживання, пошук в архівах, та багато іншого. Приєднуйтесь

Клір, Клірові відомості (КВ)

Аватар користувача
 
Повідомлень: 5177
З нами з: 15 лютого 2016, 15:51
Подякував (-ла): 2567 раз.
Подякували: 925 раз.
Стать: Жінка

Клір, Клірові відомості (КВ)

Повідомлення АннА » 19 лютого 2016, 20:03

КЛІР — назва усіх разом священно- та церковнослужителів у християн. церкві (див. Християнство), яких офіційно призначено для культового служіння (термін походить від грец. κλήρος — жереб, оскільки у ранньому християнстві духовенство обиралося за жеребом). Ін. назва — причет. Окрім ієрархії ступенів священства для кліриків, чимало церков, напр. РКЦ, мають паралельну ієрархію адм. влади. У тих церквах, де висвячення на священика є таїнством, до трьох осн. ступенів священства (єпископ — пресвітер — диякон) додається низка нижчих ступенів. У деяких церквах, переважно в католицькій, клірики поділяються на регулярних і світських, залежно від того, чи є вони членами чернечих чинів або ін. церк. установ, де складаються чернечі обітниці. У катол. (див. Католицтво) і правосл. (див. Православ’я) церквах кандидати в клірики висвячуються в сан єпископом шляхом рукопокладання. Від мирян духовенство, яке є носієм таїнства священства, отриманого під час висвячення, відрізняється зовн. ознаками (особливий одяг) і способом життя (безшлюбність священиків та єпископів у римо-католиків і єпископів у православних). У протестантських церквах (див. Протестантизм) відмінності між кліриками та мирянами значно менші, в деяких з них термін «священик» не вживається.

http://www.history.org.ua/?termin=Klir
Із повагою, Ганна

Аватар користувача
 
Повідомлень: 5177
З нами з: 15 лютого 2016, 15:51
Подякував (-ла): 2567 раз.
Подякували: 925 раз.
Стать: Жінка

Re: Клір, Клірові Відомості (КВ)

Повідомлення АннА » 19 лютого 2016, 21:14

Клірові відомості (КВ) важливі для укладання родоводів представників духовенства.
У розділі "О притче означенной церкви" є послужні списки священика, диякона, дяка, пономаря, сторожа, просвирні та склад іх сімей.
Є дані про їх вік, освіту, сімейний стан, поведінку, судимість.
В клірових є також інформація про людей що до церкви приписані але проживають у другому місці.
По зазначених людях можна простежити походження, службову діяльність, родинні зв'язки.
У документах духовних консисторій є інформація про призначення на службу священиків, а також про розгляд судових справ на священослужителів.
Із повагою, Ганна

Онлайн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6666
З нами з: 01 березня 2016, 10:52
Звідки: Київ
Подякував (-ла): 5124 раз.
Подякували: 2460 раз.
Стать: Жінка

Re: Клір, Клірові відомості (КВ)

Повідомлення D_i_V_a » 26 грудня 2017, 13:01

Ось приклад клірової відомості, на питання користувача про священицькі корні

Вѣдомость о церкви

Иоанно-Злотоустовской состоящей Васильковского
уѣзда Кїевской єпархїи въ селѣ
Пивняхъ 2го благочиническаго округа
за 1916 год

а) Церковь построена въ 1868мъ году тщанїем прихожанъ и при пособіи владѣльца Имѣнія Графа Браницкаго

б) Зданіемъ Деревянная на каменномъ фундаменте

Колокольня при ней такая-же, устроенная нераздѣльно съ церковіею

г) Престоловъ в ней два: Главный во Имя Св.- Іоанна Златоустого, а въ сѣверномъ придѣлѣ во Имя Св.- Кирилла и Мефодія

д) Утварїю Достаточная

є) По штату при ней положены: Священникъ, Псаломщикъ и Просфорня

Церковь причислена къ 4му классу


s) Жалованїя положено: Священнику 300 руб, Псаломщику 100 рублей и Просфорнѣ 16 руб. в годъ

з) Кружечныхъ доходовъ за 1916й год получено: 709 руб. 56 коп.

и) Другіе источники содержанїя причта и количество поступающаго въ нихъ дохода: не имѣется

Д) Земли при церкви состоитъ: усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 3 дес. 119 квадр. саж., пахотной 33 дес. 1200 квадр. саж., сенокосной 25 дес. 783 квадр. саж.
Земли находятся в беспорном владении за причтом. Планъ на нихъ хранится при церкви. Земли находятся на удаленїи 2 верстъ от церкви. Всего земли 61 дес. 2063 квадр. саж.

Ї) Качество церковной земли: Суглинистая

аї) Средний доходъ ею приносимый: Десятина пахотной земли даетъ дохода 15 руб, а сенокосной 10 руб, въ годъ

вї) Дома для священно и церковно служителей на церковной усадебной землѣ построены тщанїем прихожанъ въ 1884 году и составляютъ собственность церкви.
Другія зданія принадлежащѣя церкви: нетъ.

гї) Состояніе домовъ: Дома приходятъ въ ветхость. Крыши прогнили, необходимъ ремонть. Домъ священника безъ фундамента, столбы подгнили , домъ косится, полы выгинаются. Следовало бы укрѣпить здание фундаментомъ.

дї) Расположена сия церковь от консисторїи въ 100 верстах, от местного благочинного въ м. Фастовѣ в 15 верстах, отъ уезднаго города Василькова в 50 верстах, от станции ж.д. Кожанка в 2х верстах; почтовый адрес церкви ст. Кожанка ЮЗЖД

єї) Ближайшія къ сей церкви: Свято-Николаевская села Кожанок в 5ти верстах и Свято-Успенская села Трилесъ в 7ми верстахъ

sї) Приписанных к сей церкви церквей и часовен нет

зї) Домов кладбищенских и молитвеннаго дома к сей церкви приписанных нет

иї) Опись церковного имущества заведена съ 1889 года. Хранится в целости. Проверена в 1916 году

дї) Приходо-расходовые книги о суммахъ свечной и церковной за шнуромъ и печатью. Консистории даны с 1914го , ведется исправно и хранится в целости

К) Копии съ метрическихъ книгъ хранятся в целости съ 1800 года

КА) В обыскной книге, выданной в 1916 году 9 января дня за шнуромъ и печатью, 14 писанныхъ листовъ 148 неписанныхъ

КВ) Исповедные росписи в целости съ 1809 года

КГ) Книги, до церковнаго круга подлежащѣя: Имѣются всѣ

Кромѣ ихъ въ церковной библїотекѣ находится книгъ, для чтенїя предназначенныхъ Книги разнаго наименованiя

КД) Церковныя деньги хранятся въ цѣлости за ключемъ Церковного Старосты и печатью церковною. Неподвижной суммы состоитъ въ кредитныхъ учрежденїяхъ 458 руб. 47 коп., а билетъ находится въ цѣлости.

КЄ) Имеются в приходе школы Церковно-приходская одна въ селѣ Пивняхъ и въ деревнѣ Волицѣ однокласное народное начальное училище.

Церковная школа заведена въ 1860 году. Она помѣщается въ домѣ общественномъ устроенномъ тщаніемъ прихожанъ. На содержание ея отпускается от обществъ села Пивней и деревни Дмитровки 360 руб. – коп. В сем году въ ней обучается 59 мальчиковъ и 20 девочекъ

КЅ) При церкви состоитъ старостой церковным съ 1889 года Крестьянинъ села Пивней Афанасій Дьяченко который должность свою проходитъ съ должнымъ усердиімъ

КЗ) Преосвященный въ послѣдній разъ посѣтилъ приходъ въ 1911м году.

Послужные списки:

Священникъ Петръ Николаевичъ Орловскій (сынъ священника) родился 21го декабря 1877 году.
Окончилъ полный курсъ наукъ Кіевской Духовной Семинаріи въ 1902 году.
Состоялъ учителемъ церковно-приходской школы села Сиворогъ Подольской губерніи - 1902 года 14 октября.
Высокопреосвященнымъ Флавіаномъ рукоположенъ въ санъ священника къ церкви села Пивней, Васильковскаго уѣзда – 1903 года 26 сентября.
Состоялъ въ должности миссіонера 2го благочиническаго округа Васильковскаго уѣзда – съ 1904 по 1916.
По Высочайшему указу оть 9 мая 1909 года награжденъ набедренникомъ.
14 марта 1912го года награжденъ Скуфьею.
28го апрѣля 1916 года награжденъ Камилавкою.
Казеннаго жалованья получаетъ въ годъ 300 руб. Дохода съ церковной цемли 548 руб. Кружечныхъ причтовыхъ доходовъ 532 руб. 17 коп. И законоучительскихъ 300 рублей.

Псаломшикъ Феодоръ Гурьевичъ Пашковскій (сынъ псаломщика) родился въ 1870 году 17 февраля.
Окончилъ два квасса Городскаго училища и имеетъ званіе церковно-приходскаго учителя - 1885 год 12 їюня
Состоялъ учителемъ церковно-приходской школы въ с. Кожаркахъ Чигиринскаго уѣзда – 1886 год 16 октября
Опредѣленъ псаломщикомъ въ с. Сунки Черкасскаго уѣзда – 1890 год 16 января
Перемещенъ на такую же должность въ с. Дмитренки, Каневскаго уѣзда – 1892 год 28 января
Перемещенъ на такую же должность псаломщикомъ въ село Хейлово Сквирскаго уѣзда, гдѣ и совмѣщалъ должность учителя ц.пр. школы – 1898 год 24 октября
Перемещенъ псаломщикомъ къ церкви села Пивней, Васильковскаго уѣзда – 1902 год 22 марта
Казенного жалованья получаетъ 100 руб. Доходовъ съ церковной земли 160 рублей и кружечныхъ причтовыхъ доходовъ 177 руб. 39 коп.

Просфорня Екатерина Скарокановская вдова (жена псаломщика). Епархіальнымъ Начальствомъ назначена Просфорней, къ сей церкви села Пивень, Васильковскаго уѢзда.
Казеннаго жалованія получаетъ 16 рублей въ годъ.

Псаломщическая вдова (жена псаломщика) Елена Ивановна Демяновская родилась 21 мая 1859 году. Получаетъ пособiе.

Члены семьи священника:
Жена-Людмила Фоминична род въ 1879 году 25 сентября. Дети-Валентинъ , родился в 1904 году 1 июля. Зинаида родилася в 1905 году 14 ноября, учится въ 1 женскомъ Духовномъ Училище и Инна родилася в 1911 году 29 января. Теща- Марія Константиновна Каковская родилася в 1844 году 18 октября. ВсѢ живутъ при немъ.

Члены семьи псаломщика:
Жена его Феодосія Ивановна родилась 1876 году 29 мая. Дети: Александръ родился 1901 году 4 апрѢля. Учится въ 4хъ класномъ Высшемъ начальномъ Фастовскомъ училище. Владимiръ род. 1902 году 1 июня, учится въ Кїево-Софiйскомъ Духов. училище.

Сынъ Демяновской Михаилъ род. 1890м году 5го ноября находится на военной службе.
Родинні прізвища: Дідкі(о)вський, Тишкевич, Садовський, Лукашевич, Домарацький, Денбицький, Білінський, Стефанський, Дименський, Барлинський
Пустовіт, Павленко, Бургала, Борсук
Онацький
г. Муром - Гостев, Зворыкин, Шелудяков, Пешков?

Онлайн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6666
З нами з: 01 березня 2016, 10:52
Звідки: Київ
Подякував (-ла): 5124 раз.
Подякували: 2460 раз.
Стать: Жінка

Re: Клір, Клірові відомості (КВ)

Повідомлення D_i_V_a » 10 грудня 2018, 20:04

Паламар - українська
Понамарь, пономарь - російська
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
Родинні прізвища: Дідкі(о)вський, Тишкевич, Садовський, Лукашевич, Домарацький, Денбицький, Білінський, Стефанський, Дименський, Барлинський
Пустовіт, Павленко, Бургала, Борсук
Онацький
г. Муром - Гостев, Зворыкин, Шелудяков, Пешков?


Повернутись до Духовенство

Хто зараз онлайн

Зареєстровані учасники: al_mol, Bing [Bot], Сандрак, D_i_V_a, Google [Bot], Google Adsense [Bot]